Hoppa till sidans innehåll

Skolpersonal och lärare


 

Lärare

 

Michael-Brobeck2015

Michael Brobeck
Ämnen: 
Ledarskap, processledar-
utbildning, plattformen och GTU.
This is a mailto link
070-857 75 57

KurtGranlund2015 Kurt Granlund
Ämnen: Idrott och matematik.
This is a mailto link 
072-2037517
 MarieHammar2015  
Marie Hammar

Ämnen:Kommunikation,
pedagogik, ledarskap och drama.

This is a mailto link
072-204 03 56
 ManiRad2015  
Maani H Rad
Ämnen: Matematik, IT.
This is a mailto link
08-699 66 33
072-701 43 84
 AndreaHjelmåker2015  
Andrea Hjelmåker

Ämnen: Idrottspsykologi.
This is a mailto link
 LeifHolmgren2015
 
    
Leif Holmgren
Ämnen:
Idrottskunskap,historia.
samhällskunskap och religons-
kunskap.
This is a mailto link
072-200 93 82

Margareta Illerstig
Ämnen: Svenska som andraspråk,
samhälle och vetenskapligt uppsats-
skrivande (Kommunikation)

This is a mailto link
0702-603952

 MariaLarsson2015     
Maria Larsson

Ämnen: Träningslära, HLR, idrott.
This is a mailto link
08-699 66 46
 ThomasLindholm2015

    
Thomas Lindholm

Ämnen: Idrott fystränarutbildning,
(FTU), träningslära, kost, HLR, anatomi/fysiologi.

This is a mailto link
08-699 66 16
072-203 75 34

 LivNordell2015    
Liv Nordell
Ämnen:
Psykologi och svenska.
This is a mailto link
070-530 57 44
 PärSvennar2015

   
Pär Svennar
Ämnen:Träningslära, tränings-
planering, testverksamhet och 
tränarskap.
This is a mailto link
072-201 57 24

 Paul-Westergren2015
 

   
Paul Westergren
Ämne:
 Fotboll, engelska,
snabbhet och koordination, idrottsmedicin,
friluftsliv. Fotbollstränarutbildare
SvFF/StFF.
This is a mailto link
070-441 24 93


 

Johannes Wingren
Ämnen:
Idrott, träningslära,
kost och näringslära, natur-
kunskap, matematik

This is a mailto link
070-259 42 47

MarianneZsigmond2015

Marianne Zsigmond
Ämnen:
Träningslära, hälsa, kost, styrketräning och breddidrott.
This is a mailto link
072-200 88 97

 

  
Susanne Wolmesjö
Ämnen:
Ledarskap, pedagogik/utbildning, teambuilding, fysisk bildning, träningslära, processledarskap, webbaserad utbildarutbildning. 
This is a mailto link
08-699 66 12
070 249 38 43

  
Kanslipersonal 
 

 

 

Lina Oljeqvist 
Administratör
This is a mailto link  
08-699 66 28

Annika Jansson
Rektor
This is a mailto link
08-699 66 70
070-9 39 09 37

Jan Lundström
Biträdande rektor
This is a mailto link
08-699 66 85
070-248 51 76
Uppdaterad: 20 AUG 2018 14:39