Hoppa till sidans innehåll

Våra kurser


Allmän kurs Idrott

heltidsstudier på gymnasienivå 

Vill du komplettera dina gymnasiebetyg, utvecklas som person och höja din allmänna kompetens? Sök Allmän kurs Idrott. Under studietiden läser du de gymnasieämnen som du saknar i kombination med våra idrottsinriktade ämnen och får därmed en idrottsutbildning. Kursen riktar sig till dig som har idrott och hälsa som ditt stora intresse. Till dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrottsämnen och samtidigt skaffa dig gymnasiebehörighet och grundläggande högskolebehörighet för att kunna studera vidare, till exempel på någon av Bosöns yrkesutbildningar.  Är du elitaktiv och satsar hårt på ditt eget idrottande? Välj inriktning Tävling. Spelar du fotboll på minst division 3-nivå och vill kombinera idrottandet med studier? Välj inriktning Fotboll.

Läs mer och ansök här

 

Allmän kurs Idrott Grund

heltidsstudier på grundskolenivå

Den här kursen riktar sig till dig som gillar idrott och som vill utveckla svenska språket och lära dig mer om det svenska samhället. Allmän kurs Idrott Grund ger dig möjlighet att få kunskaper motsvarande grundskolan och den ger dig en plattform för vidare studier. Samtidigt får du lära dig mer om idrott och även idrotta under lektionstid.

Läs mer och ansök här

 

Idrottskonsulentutbildning

heltidsstudier på eftergymnasialnivå

En två-årig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill jobba med eller inom idrotten, till exempel som idrottskonsulent, inom sportmanagement eller andra idrottsrelaterade yrken. Utbildningen ger dig kompetens och grundläggande kunskaper inom idrottskunskap både teoretiskt och praktiskt för att du ska kunna verka rakt in i den svenska idrottsrörelsen. Idrottskonsultutbildningen fokuserar kring kunskap bra för administrativa arbetsuppgifter inom idrottsledning/organisationsledning.

Läs mer och ansök här

 

Tränare för hälsa

heltidsstudier på eftergymnasialnivå

Tränare för hälsa är en ettårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med fysisk aktivitet, breddidrott och folkhälsa. Utbildningen genomförs i samarbete med Korpen. Utbildningen har en helhetssyn på hälsa och träning, och kopplar ihop Riksidrottsförbundets strategiska arbete 2025 med målet att erbjuda livslångt idrottande för alla oavsett ambition, ålder eller andra förutsättningar.Tränare för hälsa vänder sig till dig som vill inspirera människor till livslångt och hälsoinriktat idrottande.

Läs mer och ansök här

 

 

Tränare för prestation

heltidsstudier på eftergymnasialnivå 

Tränare för prestation är en yrkesutbildning som ger dig fördjupade kunskaper om fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar idrottslig prestation. Inriktningen ligger på prestationsutveckling oavsett ålder och idrott. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som tränare med prestationsutveckling i fokus utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har också stärkt ditt personliga tränarskap.  
Läs mer och ansök här

 

Idrottens Fystränarutbildning, FTU

deltidsstudier 

Idrottens Fystränarutbildning, FTU, är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om fysisk träning med inriktning på prestations- eller elitidrott för vuxna och ungdomar. Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom en idrottsförening eller ett specialförbund. Varje år tas även några aktiva elitidrottare in.

Läs mer och ansök här till FTU steg 1
Läs mer och ansök här till FTU steg 2

 

Idrottspsykologi - från elit till talang

deltidsstudier 

Det här är en kurs för dig som har haft en lång elitidrottskarriär och vill trappa ner och verka som coach. Kursen är beteendevetenskapligt inriktad och efter genomgången kurs har du fått en teoretisk grund att stå på, med speciellt fokus på hur du kan arbeta med olika individer.Din idrottskarriär har gett dig kunskap och erfarenheter som är ovärderliga för svensk idrott.

Läs mer och ansök här

 

Grundkurs i idrotts- och friskvårdsmassage

Kortkurs fyra dagar på Bosön Idrottsfolkhögskola

Massage är idag en välbeprövad behandlingsmetod både inom idrotten och friskvården. Snabbare återhämtning efter träning och tävling och stressreducering är några av effekterna. Nu har du chansen att lära dig massagens grunder av Thomas Lindholm, författare till boken "Massage för idrott, prestation och hälsa".

Läs mer och ansök här

 

Uppdaterad: 16 FEB 2018 08:49