Hoppa till sidans innehåll

Tränare för prestation


Tränare för prestation är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning med syftet att utbilda kvalificerade tränare för prestationsidrott.

 

Kursbeskrivning
Tränare för prestation är en utbildning som ger dig fördjupade kunskaper om fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar idrottslig prestation. Inriktningen ligger på prestationsutveckling oavsett ålder och idrott.

Ledarskap är ett centralt kursmoment som bidrar till att stärka ditt personliga ledarskap. Du får också kunskap om idrottens organisation och värdegrund samt genomlysning av Riksidrottens framtidsidéer i Strategi 2025, där några centrala begrepp är livslång träning och tävling, jämställd idrott, mångfald och den moderna föreningen.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som tränare med prestationsutveckling i fokus utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har också stärkt ditt personliga tränarskap.

 

Utbildningen innehåller bland annat:

  • träningslära (anatomi, idrottsfysiologi, idrottsmekanik, testlära, paraidrott, barn och ungdomar, styrketräning, uthållighetsträning, träningsplanering, koordination, snabbhet)
  • tränarskap (ledarskap, idrottspsykologi, kommunikation)
  • idrottsmedicin (idrottsskador, HLR, ABC, ANT, sjukdom och idrott, folkhälsa)
  • idrottsnutrition (kost för prestation)
  • folkbildning, idrottens organisation, idrottens värdegrund, idrottshistoria samt Riksidrottsförbundets Strategi 2025
  • idrottens nya övergripande och grundläggande steg i tränarutbildning, introduktionutbildning, grundutbildning och fortsättningsutbildning

 

Läs mer om utbildningens innehåll

Litteraturlista

 

Antagningsvillkor
Du ska

  • ha slutbetyg från en gymnasieskola eller motsvarande kunskap
  • fylla minst 20 år under det år som utbildningen startar 
  • ha erfarenhet av tränarskap och/eller idrottande
  • delta i antagningsintervjun 

 

Kostnader
Cirka 4500 kronor för friluftsvecka, försäkring, studiebesök, kopiering, med mera. Kostnad för litteratur tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad.

 

Kurslängd
Utbildningen är ett år på heltid

 

Kursstart
19 augusti 2019

 

Ansökan öppnar den 15 januari 2019.

 

 

Uppdaterad: 15 AUG 2018 17:02