Hoppa till sidans innehåll

Bosön som idrottsfolkhögskola


Viktiga historiska årtal för Bosön Idrottsfolkhögskola
1954 gavs de första instruktörskurserna för ungdomsledare. Sex dagars utbildning, tre allmänna och tre idrottsspecifika. 1961 startades den första längre utbildningen, idrottsledarlinjen. Denna förlängdes 1974 till två år och var yrkesinriktad.

1970 kom idrottsutredningen Idrott åt alla. Utredningen prioriterade utbildning, vilket inkluderade ett 10-årigt utbyggnadsprogram för Bosön, idrottens egen anläggning. En totalrenovering på befintliga fastigheter genomfördes. Skolhuset, dagens Olympiahus, samt hotelldelarna Liraren och Lyftaren byggdes. Utomhusanläggningarna byggdes ut genom att en del av havsviken fylldes igen, i dag utgör det gräsplaner. 1983 byggdes friidrottshallen.

1978 blev Bosön en egen folkhögskola. Tidigare, sedan 1961, hade man varit filialfolkhögskola till Lillsveds folkhögskola (gymnastikförbundets skola). Drivkraften för detta var rektorsparet Svea och Pontus Lindberg som anställdes på Bosön 1947. De kom att prägla både Bosöns utveckling och verksamhet under ett flertal årtionden På 90-talet hade folkhögskolans verksamhet fördubblats till 120-130 elever och en utökad lärarkår. Samverkanskurserna med specialförbund var ca 150 stycken. Konferensverksamhetens ökning var blygsam och näringslivets utnyttjande av Bosön förekom inte i den utsträckning som det fanns utrymme för.

1978 tillkom en allmän kurs - idrottslinje och idrottsledarlinjen bytte namn till idrotts- och fritidsledarlinjen i början på 1980-talet. Under denna tid var tanken främst att idrottare skulle kunna kombinera studier med eget idrottande.

Under mitten på 80-talet ändrades namnet till Idrottskonsulentlinjen för att tydligare markera att inriktningen var att utbilda deltagare till flera olika tjänster inom idrottsrörelsen.

Elitaktiva och personer med allmän idrottsbakgrund gick först i samma klass, men delades i slutet av 80-talet upp. Idag är klasserna åter mixade.

Den 1 juli 1999 över tar SISU idrottsutbildarna huvudmannaskapet från Riksidrottsförbundet. FS blir ansvarig styrelse för Idrottsfolkhögskolan och utgör även skolstyrelse gentemot Folkbildningsrådet. I december 1999 inrättas en styrgrupp vars syfte var att medverka i utvecklingen av Idrottsfolkhögskolan. I mars 2003 övergår styrgruppen till Bosöns utbildningsråd med syfte att ta fram strategier för Bosön som idrottens utvecklingscentrum.

Uppdaterad: 02 NOV 2017 11:21